Kastanjemineermot

De kastanjemineermot, Cameraria ohridella , zorgt voor steeds meer schade in Paardekastanjes. Gemeenten, boomkwekerijen en hoveniers hebben de grootste moeite om de kastanjemineermot te bestrijden.
Levenscyclus: Er kunnen tot 3 generaties per jaar voorkomen. De eerste treffen we aan in de maand april na de overwintering. De tweede generatie veroorzaakt de meeste schade en vinden we terug in de maand juli. De laatste vliegt rond de overgang tussen de maanden september en oktober.