Gebrek aan bodemleven

Bomen werken samen met mycorrhizaschimmels. Mycorrhizaschimmels groeien in de bodem rond en of in de wortels van bomen en planten. De schimmels nemen voedingsstoffen op en geven die via de schimmeldraden door aan de bomen. Vooral stikstof en fosfaat, maar ook kalium en magnesium, worden opgenomen. In ruil voor de opname van deze nutriënten, ontvangen de schimmels suikers afkomstig van de fotosynthese van de bomen.

Daarnaast hebben mycorrhizaschimmels een ziektewerende functie, waardoor bomen minder gevoelig zijn voor ziekten. Ze geven ook meer resistentie tegen zware metalen en verzilting.GreenGuard werkt met soort specifieke Mycomixen per boom of beplantingssoort. Download hier de lijst