Droogte

Bomen, struiken en heesters staan vaak in de grond onder slechte omstandigheden. Een van de problemen is dat water de wortels niet goed kan bereiken, of er niet genoeg water gegeven kan worden. Denk hierbij aan bomen in straten en trottoirs. Watergeven is een kostbare zaak, en zal zo min mogelijk gedaan worden. Als er water gegeven wordt, zakt dit vaak snel weg naar de ondergrond, vooral op zandgrond. Dit veroorzaakt ernstige droogte, die niet op te vangen is door een enkele keer watergeven.