Het artikel is in uw 
winkelmand geplaatst.

Emelten

Emelten zijn de grauwgrijze larven van langpootmuggen. Het is een taaie, grauwe, pootloze larve zonder duidelijk zichtbare kop. Van deze kop zijn slechts de monddelen zichtbaar. Emelten hebben, in tegenstelling tot engerlingen, waarmee ze vaak worden verward, geen poten. Emelten hebben vijf verschillende larvestadia.

Ze verblijven voor het grootste deel van de dag in een ondiepe vertikale gang. 's Nachts komen ze naar boven en vreten dan aan de bovengrondse delen van de planten. Emelten vreten dus niet aan de wortels van het gras, maar hebben voor hun voeding de groene delen van het gras nodig. Rond de gang van de emelten in het gras ontstaat een kaal plekje. Ook kunnen Emelten het gras afknippen en naar onderen trekken in hun gang. Soms steekt er een stukje gras uit het holletje wat enige tijd later is verdwenen omdat het van onderen is weggevreten.

In het gras komen een vijftal verschillende soorten Emelten voor waarvan Tipula paludosade meest belangrijke is.
Emelten / Tipula paludosa heeft één generatie per jaar. De muggen van deze soort vliegen vanaf begin september tot begin oktober.
Emelten /Tipula oleracea komt wat minder vaak voor maar in sommige jaren kunnen ze talrijk zijn. Deze emelten hebben twee generaties per jaar. De eerste generatie muggen vliegt in mei, de tweede vanaf half augustus tot half september. Vooral de emelten van de eerste generatie kunnen schade doen in de zomer (golfgreens!).
Als de vlucht van de langpootmuggen begint ziet men de lege pophuidjes boven het kortgeschoren gazon of de green uitsteken.
In gazons kunnen aantallen van 200 à 300 per m² schade veroorzaken. Sommige planten die aan het gazon grenzen kunnen hierbij ook aangetast worden.

De emelten zijn voor de schade maar deels verantwoordelijk; dieren als vogels en mollen lusten graag emelten en jagen erop door het gras om te ploegen.

Artikelen


Het artikel is in uw 
winkelmand geplaatst.